Szeretni nem elég.
Azt is jól, s csak úgy kell...

SZERETNI NEM ELÉG.
AZT IS JÓL KELL TUDNI.
FŐLEG AZ ERŐTELJESEKET, AKIK ADÓVEVŐKÉNT LÉTEZNEK, ÉHES-JÓLLAKOTTAN.
AZ ALKOTÁSOKBAN KÉRÉSSÉ FOGALMAZOTT SZERETETVÁGYUK,
A FIGYELEMVÁRÁS A LEGTÖBBSZÖR KIELÉGÍTETLEN MARAD.
HA VÁLASZKÉNT VAN IS PÁR MEGFOGALMAZOTT ÜZENET,
A TAPSON TÚLI VILÁGBA ALIG-ALIG ÉR ÁT. 

AZ ÉLMÉNYTŐL JÓLLAKOTT VEVŐ-LÉNYEK
– AZ ADÓBÓL KISZAKADT, A PILLANATBAN ÖNKÉNT ADOTT,
VÁKUMOT OKOZÓ HIÁNYRÓL MIT SEM SEJTVE – TOVÁBBÁLLNAK.
HOGYAN ÉRTHETNÉK, HOGY AZ ADÓ KIÜRÜLTEN IS,
AZ ÉLMÉNYTŐL VAGY AZ ÉLMÉNY ÁT- MEG ÁTÉLÉSÉNEK VÁGYÁTÓL HAJTVA,
ÚJRA MEG ÚJRA AZ ADÁS LÁZÁBAN ÉG.
A FELBORULT EGYENSÚLY LÁTHATATLANSÁGA
MINDKÉT OLDALON CSAK FOKOZZA AZ ÉRTETLENSÉGET.
AZ ADÓ-LÉNY ÚJABB KÉSZÜLŐDÉSÉBEN, MAGÁRA HAGYOTTAN VÁRAKOZIK.
A VEVŐ-LÉNY SZÁRNYAL, S MÉG TÖBBRE VÁGYIK. 

SZERETNI NEM ELÉG.
AZT IS JÓL, S CSAK ÚGY KELL. 
SZERETEM SEREGIT. 

A LÉNYE MIATT. AMIATT, AMIT MEGTESTESÍT.
MICSODA SZÓ: MEGTESTESÍT.
KIFEJEZŐ, MINT TÁNCMŰVÉSZETE.
MINT A VILÁGNAGYSÁGGÁ LETT EMBER MEGALKOTOTT SZÍNPADI KÉPEI.
SZERETNI KELL.
MERT ELKÖTELEZETT ZSENI, NAGYFORMÁTUMÚ CSODATEREMTŐ,
AKITŐL ZENE, TÁNCOS, SZÍNEK, MOZGÁS EGGYÉ LESZ.
MERT NEMCSAK TUD A CSODÁRÓL: TEREMTI.
ÉRTIK VAGY NEM, KÉRIK VAGY SEM, AD. ÖNKÉNT. MINDENNEL. 

SOKSZOR LÁTTAM.
EGÉSZEN KÖZELRŐL IS. SZEMEMBE NÉZVE.
LÁTTAM MÁSOK KÖZELÉBEN LENNI, BESZÉLNI, LOBOGNI, ÉGNI, FÁJNI, ÉLNI.
LÁTTAM KÉNYSZERŰN PIHENNI, ERŐVEL FOLYTATNI, MINDENÉRT LÁZADNI.
LÁTTAM NAGYSÁGÁT
– EDDIGI LEGUTOLSÓ BEMUTATÓJÁNAK NAPJÁN –
TELEVÍZIÓBA KICSINYÍTVE.

 A KÉPERNYŐN EGY MEGKEZDETT MOZDULAT A VÉGÉRE ÉRT.
KÉT FÉRFI ÖSSZEHAJLÓ KÉPE ÁLLÍTOTTA MEG A PILLANATOT.
ARCUKON AZ ÁTADOM-ÁTVESZEM ÖRÖME HULLÁMZOTT.
AZ IFJÚ TÁNCOS FELSZABADULT.
IZMAI MOST MÉG ENGEDELMESEBBÉ LETTEK.
S A HIRTELEN MAGÁTÓL ÉRTETŐDŐ, LÉGIES KÖNNYEDSÉGBEN
BOLDOG TEKINTETÉT VISSZAFORDÍTOTTA MESTERÉRE.
A KAPOTT SZABADSÁG ÖNKÉNTELEN KÖSZÖNETRE HAJTOTTA FEJÉT.
A KÉT SZEMPÁR TALÁLKOZOTT.
AHOGY AZ IFJÚSÁG ÁTSZÖKÖTT SEREGI SZEMÉBE, A FIÚÉ MEGTÖRT.
NE... – MOZDULT A MESTER, S KIOLDOTTA MAGÁT A FIÚ EGY PILLANATRA
MINDENT ÉRTŐ TEKINTETÉBŐL.
S AZ ERŐT VISSZASUGÁROZVA,
JÓ TÁNCOS MÓDJÁRA KIFORDULT A MOZDULATBÓL. 

LÉTEZZEN EGYEDÜL Ő, A FIÚ. 

A FELFOKOZOTT TÁNCOSOK GYŰRŰJE HIRTELEN DÖNTÉSÉNEK UTAT ENGEDVE,
ÖNTUDATLAN NYÍLT, S Ő FELGYORSULT LÉPTEKKEL,
LEHAJTOTT FEJJEL MAGA MÖGÖTT HAGYTA NEKIK AZ ÖRÖK JÁTÉK TERÉT. 

MERT SZERETNI NEM ELÉG. AZT IS JÓL KELL TUDNI.
KIFOGYHATATLAN ÉRDEKLŐDÉSBEN.
FELSZABADULTSÁGBAN.
NAGYRABECSÜLÉSBEN.
KITARTÓN.
ODAADÓN.
ÖRÖKÉRVÉNYŰN.

IGAZÁN. 

SEREGI-EGYEDIN. 

MINDVÉGIG.