A MEGÉRTÉS MŰVÉSZETE

Jelen - 2021. július 1.

II. évfolyam / 26. szám

Áthallások cikksorozat:  A megértés művészete / Bradley Cooper

részlet a cikkből: 

Egyértelmű volt, hogy érzelmi érintettségében ott a hála, a meghatottság, a köszönet a kapott útravalóért,
ahogy ott van a diákévei óta eltelt idő alatt bejárt út minden terhe és öröme.
És még valami.
Az alázat. Amit annyian hangoztatnak, s amit annyira kevesen élnek.

 Elolvasod?: https://jelen.media/kultura/a-megertes-muveszete-1998